Most widely used for monitoring green energy resources around the world for more than 80 years

TRANSFORMER DGA MONITORING

Земајќи ја во предвид паричната вредност и важноста на трнасформаторот, неговата добра состојба и доверливост е исклучително важна за функционирање на системот.Потребни се значителни сервисни интервенции, време и финансии за третирање на развиените дефекти на трансформаторите, а во некои случаи се случува само експлозија.
Со соодветна опрема возможна е реална слика (дијаграм на ПЦ) кој во реално време ја прати состојбата и трендот на развивање на гасови во трансформаторите (зачеток на квар) уште пред да се случи нешто посериозно.

Со различни нивоа и опции на аларми, опремата реагира многу пред останатата заштита на трансформаторот (која во одредени услови може целосно да потфрли).
Како настануваат дефектите?
Од повеќе причини - како факторот на материјалите (несовршеност и дотраеност) човечка грешка, несовршеност во конструкција кај трансформаторите -како и секоја опрема подоцна или порано се случуваат проблеми во функционирањето кои се развиваат во дефекти. Кај високонапонската опрема важно е овие дефекти да ги фатите во самиот зачеток (и будно да ги набљудувате кога ќе почнат да се развиваат). Посериозните кварови се двојно голем проблем, поради огромните трошоци за поправка и значителното време кога опремата ќе биде надвор од функција (изгубено производство, енергетска криза и сл.)

 

VAISALA MHT 410

Земајќи ја во предвид паричната вредност и важноста на трнасформаторот, неговата добра состојба и доверливост е исклучително важна за функционирање на системот.Потребни се значителни сервисни интервенции, време и финансии за третирање на развиените дефекти на трансформаторите, а во некои случаи се случува само експлозија.   Read more

 

VAISALA MHT 410

Земајќи ја во предвид паричната вредност и важноста на трнасформаторот, неговата добра состојба и доверливост е исклучително важна за функционирање на системот.Потребни се значителни сервисни интервенции, време и финансии за третирање на развиените дефекти на трансформаторите, а во некои случаи се случува само експлозија.  Read more